Proces analizy danych – 7 rzeczy, o których musisz pamiętać

Analiza danych jest w każdym biznesie jednym z czynników mających wpływ na osiągnięcie ostatecznego sukcesu. Jeśli zatrudnia się do tego specjalistę lub też wyznacza do tego zadania pracownika, koniecznie należy pamiętać o siedmiu istotnych aspektach, które mają kolosalne znaczenie dla osiągnięcia miarodajnych wyników. Dzięki nim praca włożona w analizę danych przyniesie satysfakcjonujące rezultaty. Co to za aspekty? Wyjaśniamy pokrótce.

Elementy niezbędne do prawidłowej analizy danych

Od czego zacząć analizę? Należy pamiętać, że w celu wyciągnięcia właściwych wniosków musi się dysponować odpowiednimi danymi źródłowymi. To pierwszy krok, o którym nie można zapomnieć. Dalsze zależą już od tego, co chce się uzyskać z analizy, jednak wszystkie łączą te same zasady.

  • przygotowanie źródeł – dane źródłowe muszą odpowiadać nie tylko celowi analizy, ale odzwierciedlać wszystkie działania firmy, dlatego muszą znaleźć się tu zarówno raporty sprzedaży, jak i wyniki działań marketingowych;
  • uporządkowanie danych – ponieważ dane z różnych źródeł mogą prezentować inne parametry, należy wyznaczyć wspólne wartości występujące w każdym raporcie;
  • zastąpienie braków – jeśli w danych źródłowych znajdują się braki, należy ustalić wartości, którymi będzie się je zastępować. Można w tym celu skonsultować się z działem, w którego raporcie je wykryto;
  • weryfikacja poprawności danych – obejmuje to sprawdzenie czy dane pochodzą z interesującego nas okresu, czy nie wprowadzono błędnych wartości, ustalamy także, czy w trakcie okresu, w jakim pojawiły się dane, nie doszło do wydarzeń, mogących mieć wpływ na osiągnięte rezultaty. Jeśli takie miały miejsce – należy zdecydować, jak je potraktować;
  • analiza opisowa – na podstawie dostarczanych danych możemy wyliczyć średnie, odchylenia, a także wyznaczyć zmienność wartości w czasie. To pozwala na ustalenie najlepszych i najgorszych wyników poszczególnych usług lub produktów;
  • opracowanie wyników – wizualizację danych można przeprowadzić na wiele sposób. Najczęściej spotyka się infografiki lub wykresy, popularne są także tabele. Ważne jest, aby każda metoda umożliwiła poznanie przejrzystych, czytelnych informacji – to wszak cel całej analizy;
  • przygotowanie podsumowania – jeśli wiemy już, jakie są wyniki analizy, czas na przygotowanie podsumowania z rekomendacjami, jakie działania należy podjąć w celu poprawy wyników lub utrzymania ich na dotychczasowym poziomie.

Jak usprawnić proces analizy danych?

Proces ręcznej analizy danych jest czasochłonny i istnieje ryzyko popełnienia bez człowieka błędu. Można zaoszczędzić czas i uniknąć tego, korzystając modułu analizy biznesowej, który współpracuje z systemem BImanago – to wygodny w obsłudze system ERP, który zadba o dostarczenie odpowiednich danych do analizy. Pozwól, aby program wykonał ją za Ciebie – i zrobił to tak dokładnie, jak to tylko możliwe!