Czym jest inflacja i jaki ma wpływ na gospodarkę?

Obecny poziom inflacji w Polsce ma negatywny wpływ na wartość pieniądza, a w konsekwencji  także na całą gospodarkę narodową.

Dokonując transakcji kupna bądź sprzedaży stajemy się automatycznie uczestnikami rynku, gdzie spotyka się popyt z podażą.

Inflacja – pojęcie i przyczyny

Według definicji inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług powodujący spadek wartości pieniądza, jego siły nabywczej, co w praktyce oznacza, że za tą samą kwotę kupimy mniej interesującego nas dobra. Biorąc pod uwagę tempo zmiany cen, można wyróżnić następujące jej rodzaje:

 • inflacja pełzająca, występuje, gdy wzrost cen nie przekracza 5% w skali roku
 • inflacja krocząca, oznacza wzrost cen między 5% 10% rocznie
 • inflacja galopująca, wzrost  od 10% do 100%
 • hiperinflacja występuje powyżej 100%

Wpływ na kształtowanie wysokości inflacji ma wiele czynników, do głównych można zaliczyć:

 • Sytuacja finansowa państwa, łatanie deficytu budżetowego.
 • Zbyt duża emisja pieniądza  w porównaniu z podażą dóbr.
 • Nagły wzrost cen surowców energetycznych takich jak gaz, węgiel,  ropa naftowa.
 • Spadek podaży wynikający często z czynników pogodowych, susza ,nieurodzaj.
 • Problemy na rynkach zagranicznych.

Jakie są skutki inflacji?

Wysoki wskaźnik inflacji niestety niekorzystnie wpływa na procesy gospodarcze w szczególności na siłę nabywczą pieniądza, za równo z  perspektywy konsumenta i producenta. Warto dowiedzieć się z serwisu inwestum.pl, czy inflacja faktycznie wpływa na tzw. chwilówki?

Skutki inflacji są, wielopoziomowe, a do głównych możemy zaliczyć:

 • Trudności w  prowadzeniu  działalność gospodarczej, niepewna sytuacja rynkowa, powodują utrudniania w ustaleniu poziomu cen dla swoich produktów  lub usług  oraz dalszego  funkcjonowania.
 • Istotną konsekwencją wysokiej inflacji jest mniejsza liczba inwestycji  spowodowana utrudnionym dostępem do kredytów, a także ostrożność przedsiębiorców  w rozwój i  finansowanie nowych projektów.
 • Wzrost rat kredytów- przy rosnącej inflacji i jednoczesnej podwyżce  stóp procentowych, jesteśmy zmuszeni  ponosić  większe koszty naszego zobowiązania.
 • Odczuwalny wzrost kosztów życia – obecny poziom inflacji w Polsce jest wysoki i spowodowany w dużej mierze obecną sytuacją energetyczną na rynku światowym, niestabilne ceny  ropy naftowej, gazu czy węgla mają bezpośredni wpływ na przemysł wytwórczy, a w konsekwencji  na społeczeństwo i koszty jego utrzymania.