Co warto wiedzieć o dotacjach na pompę ciepła?

Heat Pump Replacing by Professional Caucasian Heating Technician. Industrial Theme.

Należy wiedzieć, że przestawienie produkcji ciepła w budynkach mieszkalnych na odnawialne źródła energii to jeden z priorytetów polityki klimatycznej Unii Europejskiej na najbliższe lata, zapisany w projekcie Fit for 55, opublikowanym w lipcu 2021 roku. Jest też uwzględnione w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Jednym z najbardziej nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań jest zainstalowanie pompy ciepła zasilanej z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto wiedzieć, że w ramach programu „Mój prąd” możemy uzyskać dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę. W tym momencie jest ostatni dzwonek, aby zrealizować to na korzystnych zasadach, bowiem instalacje odebrane po 31 marca 2022 roku będą rozliczane według zmienionych zasad, co zdecydowanie zmniejszy opłacalność inwestycji i wydłuży czas zwrotu poniesionych nakładów. Od kilku lat działa program „Czyste powietrze”, w ramach którego możemy uzyskać dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie starego urządzenia grzewczego na nowoczesne, energooszczędne i sprzyjające ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Wśród inwestorów dokonujących wymiany urządzeń grzewczych 14 procent zdecydowało się na instalację pompy ciepła.

Należy wiedzieć, że w I lub II kwartale 2022 roku ma ruszyć program „Moje ciepło”, przeznaczony dla osób budujących nowe domy o podwyższonym standardzie energetycznym. W tym programie wsparcie finansowe będzie przeznaczone na instalację pompy ciepła, ale w domu, którego wskaźnik EP wynosi nie więcej niż 63 kWh/(m2•rok). Obowiązuje także ulga termomodernizacyjna, zgodnie z którą wydatki na polepszenie standardu energetycznego domu, między innymi wymianę starego urządzenia grzewczego, możemy odliczyć od podstawy opodatkowania. Bywa też, że dotacje na termomodernizację domów są wypłacone ze środków miejskich lub gminnych, jeśli samorządom udało się zdobyć fundusze na taki cel. Jest zatem wiele sposobów, dzięki którym wydatki inwestycyjne na instalację pompy ciepła możemy zdecydowanie obniżyć.