Czym są obligacje skarbowe i czy warto w nie inwestować?

W poszukiwaniu pewnych i sprawdzonych metod inwestowania wiele osób decyduje się na zakup obligacji skarbowych. Nie przynoszą co prawda zawrotnych zysków, ale jest sporo przesłanek przewijających na ich korzyść. Co warto wiedzieć na ten temat?

Obligacje skarbowe – co to takiego?

Obligacja jest papierem wartościowym emitowany w serii. W dokumencie tym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, podział obligacji jest przeprowadzany wedle różnych kryteriów – w tym ze względu na rodzaj emitenta. W tym zakresie wyróżnia się m.in. obligacje skarbowe określane też mianem rządowych. Jak sama nazwa wskazuje, ich emitentem jest Skarb Państwa. Dzięki temu, że dystrybucja obligacji skarbowych odbywa się na przejrzystych zasadach, zainwestować w nie może praktycznie każdy.

Obligacje skarbowe – jakie mają zalety?

W obligacje skarbowe warto inwestować z paru ważnych powodów. Przede wszystkim jest to bezpieczna forma oszczędzania, co w bardzo dużej mierze wynika z tego, że emitentem jest w tym przypadku Skarb Państwa. Obligacje skarbowe wyróżniają się stosunkowo prostą konstrukcją i dużą dostępnością, co jest ogromnym udogodnieniem dla wszystkich potencjalnych nabywców. Plusem tego rozwiązania jest także to, że inwestor może w dowolnej chwili wycofać swój kapitał, czyli zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji. Taką operację określa się mianem przedterminowego wykupu. Trzeba jednak brać poprawkę na pomniejszenie wartości odsetek o specjalną opłatę – jej wysokość jest określona w liście emisyjnym konkretnej obligacji. Natomiast przy zamianie starych obligacji na nowe dotychczasowi właściciele omawianych papierów wartościowych mogą liczyć na dodatkowe premie.

Obligacje skarbowe – co wybrać?

Wybór obligacji skarbowych jest podyktowany indywidualnymi przesłankami. Można nabyć np. obligacje trzymiesięczne lub dwuletnie, a nawet dziesięcioletnie.